splošni pogoji in zasebnost

1. Podjetje

Lastnik in izvajalec spletne prodaje je Starkamen d.o.o., Ljubljanska 43a, 1241 Kamnik,  elektronski naslov: info@starkamen.com.
Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično številko 3541681000, ID za DDV SI 72899123.

Jamčimo, da je vsak nakup v spletni trgovini varen.

2. Naročanje, cene, dostava in poštnina

V spletni trgovini kupci kupujejo brez registracije. Pravne osebe, ki bi želele naročiti izdelke iz trgovine, naj se obrnejo na elektronski naslov info@starkamen.com. Prejele bodo predračun, blago pa bo dostavljeno po prejetem plačlu.

Cene izdelkov so v evrih (EUR oz. €) z DDV in vsebujejo stošek dostave.
Naročilo blaga je možno na naslove po Sloveniji.

S klikom na: »Zaključi in oddaj naročilo«:
– potrjujete, da ste seznanjeni s besedilom splošnih pogojev,
– sklepate prodajno pogodbo z Starkamen d.o.o, Ljubljanska 43a, 1241 Kamnik, z obveznostjo plačila. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga oziroma plačila celotne kupnine.
– v zadnjem koraku nakupa zajamemo vaše naročilo. Starkamen d.o.o. bo kupcu na njegov elektronski naslov poslal potrditev naročila, s čimer se kupec strinja in kar bo kupec štel za potrdilo o sklenjeni pogodbi.
V primeru vprašanj ali težav se lahko obrnete na nas na elektronski naslov info@starkamen.com.

Dokazila o kupčevem naročilu so skupaj s splošnimi pogoji shranjena v arhivu Starkamen d.o.o, Ljubljanska 43, 1241 Kamnik in so mu dostopna na zahtevo.

3. Dostava
Kupljeno blago bo dostavljeno preko Pošte Slovenije. Kupca prosimo, da upošteva, da v skladu s splošnimi pogoji Pošte Slovenije dostava lahko traja do 4 dni.

Naslov za dostavo
Blago bo dostavljeno na naslov, ki kupec odda ob naročilu. V primeru, če je kupec navedel napačen naslov, nosi strošek ponovne dostave v skladu s cenikom Pošte Slovenije.

4. Plačila

Spletna trgovina Starkamen d.o.o. nudi naslednje možnosti plačil:
• Plačilne kartice

Plačilne kartice
Sprejemamo plačilne kartice MasterCard, Visa, Visa-Electron, Diners, Activa Maestro in Activa. Ob izbiri plačilnega sredstva iz menija plačilnih kartic izberite vrsto kartice. Po oddaji naročila boste preusmerjeni v bančno okolje za plačevanje s plačilnimi karticami.

5. Preklic naročila, reklamacije

Naročilo, ki še ni bilo odposlano, lahko prekličete na elektronskem naslovu info@strakamen.com. Pripadajo vam vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Odstop od pogodbe
Imate pravico, da v 14 dneh pisno obvestite Starkamen d.o.o., da odstopate od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko ste pridobili dejansko posest nad blagom ali jo je pridobila namesto vas tretja oseba, ki ni prevoznik in ste jo v ta namen določili. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma o nameravanem vračili blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov info@starkamen.si ali na naslov Starkamen d.o.o., Ljubljanska 43a, 1241 Kamnik.

Če odstopite od pogodbe, morate prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopate od pogodbe, pri čemer sami krijete stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe vam bo Srarkamen d.o.o. v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu vrnil prejeto kupnino. Starkamen d.o.o. lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj. Blago morate Starkamen d.o.o. vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko vam je bilo izročeno oz. ko je bilo izročeno naslovniku. Blago mora kupec vrniti na naslov: Starkamen d.o.o., Ljubljanska 43a, 1241 Kamnik.

Stvarne napake in reklamacije
Starkamen d.o.o. odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo.

Starkamen d.o.o. sprejema reklamacije na elektronski naslov info@starkamen.com, rešil pa jih bo v najkrajšem možnem roku.
V primeru zamenjave blaga z napako nam blago vrnite in sicer s priporočeno pošto na spodaj naveden naslov. O stvarni napaki oz. reklamaciji nas obvestite na naslov info@starkamen.com. Obvestilo o stvarni napaki in vračilo blaga v primeru poškodbe/napake oz. v pošiljko priložite kratko obrazložitev ter kopijo računa. Zamenjavo izdelka bomo izvedli v najkrajšem možnem času. Strošek poštnine v tem primeru krije Starkamen.d.o.o.

REKLAMACIJE – Blago prosimo vrnite na naslov:
Starkamen d.o.o., Ljubljanska 43a, 1241 Kamnik

6. Osebni podatki

Starkamen d.o.o. z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlagi izrecnega kupčevega soglasja skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). Obdelava poteka za omejeno časovno obdobje 5 let, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic kupca, kupec pa lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi, in sicer preko e-pošte na naslov info@starkamen.com ali pisno na naslov Starkamen d.o.o., Ljubljanska 43a, 1241 Kamnik. Kupec ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če kupec meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Starkamen d.o.o.
Ljubljanska 43a
1241 Kamnik
Slovenija
info@starkamen.com
www.starkamen.com